Vuurwerk opruimactie 2011

De eerste klus in het nieuwe jaar! Door Circulus, in samenwerking met de politie, de gemeente Apeldoorn en bureau Halt is een inzamelingsactie gehouden van vuurwerk afval. De jeugd tot 16 jaar kreeg de gelegenheid om zakken vuurwerkafval in te leveren tegen een beloning van € 0,50 per volle vuilniszak. Zoals elk jaar beloofd dat een succesvolle inzameling te worden.

Onderstaand toont een 11 jarige jongeman die maar liefst 12 vuilniszakken vol vuurwerkafval inleverde in 2 uur tijd!

Vuurwerk inzamelactie 2011 succesvol
De beloning voor nog een vuilniszak